De groepen
Onze school heeft in totaal negen groepen. De drie kleutergroepen zijn heterogene groepen (groep 1 en 2 gecombineerd). Deze groepen starten als drie kleine groepen, waar gedurende het schooljaar nieuwe kleuters instromen. De groepen 3 tot en met 8 zijn homogeen. We streven naar een groepsgrootte van 30-32 leerlingen vanaf groep 3.

De samenstelling van het team
Op onze school zorgt een betrokken team leerkrachten en onderwijsondersteuners ervoor dat alle kinderen goed onderwijs krijgen. Aan het eind van ieder schooljaar ontvangen alle ouders de nieuwe groepsbezetting. Hieronder treft u een overzicht van de verschillende functies/taken:

Directie

De directeur, Thomas van Luijtelaar, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de school en voor alle beleidszaken. … Lees verderDirectie

Leerkrachten

De leerkrachten verzorgen het dagelijks onderwijs in de groep en hebben daarmee het meeste contact met de kinderen. Zij zijn … Lees verderLeerkrachten

Intern begeleider

De intern begeleider, Maartje Jellema, is medeverantwoordelijk voor de zorgstructuur op onze school. Zij werkt nauw samen met leerkrachten, directie, … Lees verderIntern begeleider

Remedial teaching

OBS Houtrust heeft meerdere medewerkers rondlopen die zich inzetten op het vlak van extra ondersteuning. Deze medewerkers werken met kleine … Lees verderRemedial teaching

Vakleerkrachten

Op onze school werken we met vakleerkrachten voor gym(intern). De vakleerkrachten voor muziek, theater en godsdienst zijn externe specialisten die … Lees verderVakleerkrachten

Bouwcoördinator

Wij werken op onze school met 2 bouwen; de onderbouw (groepen 1-2) en de bovenbouw (groepen 3-4-5-6-7-8). Per bouw hebben … Lees verderBouwcoördinator