De intern begeleider, Maartje Jellema, is medeverantwoordelijk voor de zorgstructuur op onze school. Zij werkt nauw samen met leerkrachten, directie, remedial teacher én ouders. Samen bekijken ze onder andere de toetsresultaten en bespreken ze welke leerlingen extra hulp nodig hebben. 3 dagen per week is de intern begeleider aanwezig.