Aanmelden van een nieuwe leerling
Als uw kind 4 jaar is, mag het naar school. Aanmelden kan vanaf 3 jaar. U ontvangt een brief en een aanmeldformulier per post als uw kind bijna 3 jaar is van de Gemeente Den Haag. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Gemeente Den Haag: uw kind aanmelden op de basisschool.

Aanmelden
Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op de website scholenwijzer.denhaag.nl. U ontvangt na aanmelding een brief met de bevestiging van uw aanmelding.

De aanmeldformulieren moeten ingeleverd worden bij de Administratie.
Wij verzoeken u ook om een kopie van een identiteitskaart/paspoort toe te voegen aan de aanmeldformulieren.

Meer aanmeldingen dan plaatsen
Op onze school krijgen wij soms meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Wij hebben ieder schooljaar plaats voor maximaal 32 leerlingen in groep 1. Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar) evenveel kans op een plaats op onze school.

Aanmeldperioden
De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen in Den Haag met een leerlingplafond hetzelfde. U mag uw kind slechts in 1 periode aanmelden op een school met leerlingplafond.

Hieronder vindt u de aanmeldperioden voor het schooljaar 2023-2024:

Uw kind is geboren in de periode:Meld uw kind aan bij de school van eerste keuze in de periode:
1 oktober 2020 t/m 31 december 2020ALM 1: 18 december 2023 t/m 12 januari 2024
1 januari 2021 t/m 31 maart 2021ALM 2: 15 maart 2024 t/m 02 april 2024
1 april 2021 t/m 30 juni 2021ALM 3: 10 juni 2024 t/m 01 juli 2024 
1 juli 2021 t/m 30 september 2021ALM 4: 16 september 2024 t/m 30 september 2024

Meer informatie over het aanmelden op een basisschool kunt u vinden op scholenwijzer Den Haag.

Welkom op OBS Houtrust


Voorkeurslijst van scholen
Omdat wij soms meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u op dat moment niet zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meer (minimaal 5) scholen invult op de voorkeurslijst.

Voorrangsregels
Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:
• een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school;
• u werkt zelf op onze school.

Loting
Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben, daarna wordt er geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst en loting gekeken of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze enzovoort.

Bericht van plaatsing
Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons, of een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst van scholen die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen op scholen. Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we voldoende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan.