Het belang van betrokkenheid
Samen met u als ouder zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Een goede samenwerking tussen de school en ouders is daarom essentieel. We gaan graag met ouders in gesprek.

Informatie aan de ouders
Goede informatieverschaffing zien wij als een essentieel onderdeel om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Wij doen dit op verschillende manieren:

Schoolplan
Eén keer in de vier jaar maakt onze school een schoolplan. In het schoolplan beschrijven we uitgebreid hoe de school werkt en leggen we verantwoording af over het schoolbeleid. Tevens beschrijven we in dit plan waar de school de komende jaren aan gaat werken. Het schoolplan kunt u hier vinden.

Schoolgids
In deze gids geven we een beeld van onze school, OBS Houtrust. Informatie als missie en visie, de organisatie van ons onderwijs maar ook kleine praktische zaken vindt u terug in deze gids. De gids is altijd digitaal beschikbaar op deze pagina.

Jaarkalender
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen alle ouders de nieuwe jaarkalender. Hierop staan alle belangrijke activiteiten gepland. Deze informatie kunt u ook op deze pagina vinden.

Informatieavond
In de eerste maand van ieder nieuw schooljaar nodigen we alle ouders uit voor de informatieavond. Tijdens de informatieavond krijgen de ouders de kans om kennis te maken met de nieuwe leerkracht en de leerkracht zal uitgebreid vertellen wat er in het betreffende jaar gaat gebeuren.

Nieuwsbrief
Iedere donderdag sturen we per email de nieuwsbrief naar alle ouders. In de nieuwsbrief staat alle informatie die voor u en uw kind van belang zijn. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Stuur dan een email naar info@obshoutrust.nl. U kunt de nieuwsbrief ook altijd teruglezen op deze pagina.

Social Schools
Onze school maakt gebruik van Social Schools om digitaal te communiceren met alle ouders. Ouders maken hun eigen account aan waarop ze alle belangrijke gegevens van hun kind kunnen opslaan.
Met Social Schools hebben ouders altijd toegang tot alle schoolinformatie die op hun kind betrekking heeft.