Absentie
Allereerst: beterschap!

Als uw kind ziek is, dan verzoeken wij u om uw kind af te melden in Social schools. U kunt dit in Social Schools aangeven bij absentie.
Afmeldingen dienen vóór 08:30 uur ingediend te zijn, zodat de leerkracht tijdig op de hoogte is van eventuele ziektemeldingen.

Verlof aanvragen dienen bij de directie ingeleverd te worden.
Het formulier vindt u (in de rechterkolom) op de startpagina.