De activiteitencommissie organiseert in samenwerking met het team allerlei (feestelijke) activiteiten die niet direct met het onderwijs te maken hebben maar wel zorgen voor een gezellige sfeer op onze school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van het sinterklaasfeest, het kerstfeest, afscheidsavond
groep 8, enz. Daarnaast beheert de activiteitencommissie de vrijwillige ouderbijdrage. Alle ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een factuur voor deze (vrijwillige) bijdrage.