OBS Houtrust heeft meerdere medewerkers rondlopen die zich inzetten op het vlak van extra ondersteuning. Deze medewerkers werken met kleine groepjes kinderen die gebaat zijn bij extra ondersteuning. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de leerkrachten en intern begeleider.

  • Groepsondersteuning/RT: Annemarie van Beek
  • Groepsondersteuning/RT: Debbie Geurse
  • RT: Thomas Wouterlood
  • RT kleuters: Monique Zwaanswijk
  • RT kleuters: Juliette Lommerse