Op onze school werken we met vakleerkrachten voor gym(intern). De vakleerkrachten voor muziek, theater en godsdienst zijn externe specialisten die naar OBS Houtrust komen om hun les te geven.